Psychology and epistemology

Authors

  • Petro Myasoyid Candidate of Psychological Sciences, psychologist of the specialized boarding school №2, permanent author and member of the editorial board of the journal "Psychology and Society", Poltava

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.056

Keywords:

psychological cognition, problem of human, dialogue of metaparadigm, category of practice, psychology of being, epistemology of psychology

Abstract

The purpose of the paper is to determine the positions of the epistemology of psychology. It is formulated on the basis of ideas of Н. Ball, and the ideas of V. Roments are the means of achieving it. It is stated that the “subject-object” relation studied in epistemology is a “subject-subject” relation in psychology. Psychology falls into the circle of knowledge, obvious when it solves the problem of man, and turns out to be outside of epistemology. The logic of psychological cognition is studied in its form that different from natural science. Taking into account the content of the category of practice in the thinking of psychologists, the stages of this process are distinguished. It is affirms that the human problem requires think category of practice in its enriched by the idea of the direct presence of  human in being and cognition form. The place of psychology among other sciences and its intended function as an anthropological discipline with extensive interdisciplinary connections are outlined. The positions of the epistemology of psychology, designed to serve the knowledge of human, are formulated.

References

Aliyev Sh. Vchynkova pryroda praktyky (filosofs’ko-psykholohichna inte-rpretatsiya tvorchoho dialohu V.A. Romentsya iz M.M. Bakhtinym) . Sh. Aliyev, P. M”yasoyid, A. Furman. Cystema suchasnykh metodolohiy : khrestomatiya v 4 t. uporyad., vidp. red., perekl. A.V. Furman. - Ternopil’ : TNEU, 2015. - T. 1. - S. 245-258 [In Ukrainian].

Ball H. Do vyznachennya zasad ratsihumanistychnoho pidkhodu v metodolohiyi psykholohichnoyi nauky. H. Ball. Psykholohiya i suspilstvo. - 2000. - № 2. - S. 74-90 [In Ukrainian].

Ball H. Do obgruntuvannya ratsihumanistychnoho pidkhodu u psykholohiyi. H. Ball. Psykholohiya i sup-vo. - 2004. - № 4. - S. 60-74 [In Ukrainian].

Ball H.O. Oriyentyry suchasnoho humanizmu (v suspil’niy, psykholohichniy, osvitniy sferakh). - [2 vyd., dop.] - Zhytomyr: Volyn’, 2008. - 231 s. [In Ukrainian].

M’yasoyid P. Psyhogenetychna problema i monistychnyj pryncyp u psyxologiyi rozvytku . P. M”yasoyid. Psyholohiya i suspilstvo. - 2003. - # 3 - C. 17-78 [In Ukrainian].

M’yasoyid P. Paralelohram” Oleksiya Leont’yeva ta osnovna problema psykholohiyi . P. M’yasoyid. Psykholohiya i suspil`stvo. - 2006. - № 1. - S. 53-95 [In Ukrainian].

M’yasoyid P. Sergij Rubinshtejn : zhyttya vysxidnoyu . P. M’yasoyid. Psykholohiya i suspilstvo. - 2009. - № 2. - S. 7-36 [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. Kurs zahal’noyi psykholohiyi: u 2 t.: [pidruch.]. P.A. M’yasoyid. - K.: Alerta, 2011, 2013. - 1254 s. [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. Volodymyr Romenets’: vid psykholohiyi tvorchosti do tvor-chosti u psykholohiyi. P.A. M”yasoyid. Psykholohiya vchynku : Shlyakhamy tvorchosti V.A. Romentsya: zb. st.; uporyad. P.A. M’yasoyid; vidp. red. A.V. Furman. - K.: Lybid’, 2012. - S. 139-174 [In Ukrainian].

M’yasoyid P. Psykholohichne piznannya yak predmet istorychnoho metateoretychnoho analizu. P. M’yasoyid. Cystema suchasnykh metodolohiy: khrestomatiya v 4 t. uporyad., vidp. red., perekl. A.V. Furman. - Ternopil’ : TNEU, 2015. - T. 3. - S. 189-208 [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. Tvorchist’ V.A. Romentsya i problema lyudyny u psykholohiyi . P.A. M’yasoyid. Akademik V.A. Romenets’: tvorchist’ i pratsi: zb. st. uporyad. P.A. M”yasoyid; vidp. red. L.O. Shatyrko. - K.: Lybid’, 2016. - S. 126-145 [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. V.A. Romenets’: dialoh z oponentamy (doslidzhennya mate-rialiv zakhystu doktors’koyi dysertatsiyi). P.A. M’yasoyid. Akademik V.A. Romenets’: tvorchist’ i pratsi: zb. st. uporyad. P.A. M’yasoyid; vidp. red. L.O. Shatyrko. - K.: Lybid’, 2016. - S. 206-230 [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. Psykholohichne piznannya: istoriya, lohika, psykholohiya. P.A. M’yasoyid. - K.: Lybid’, 2016. - 560 s. [In Ukrainian].

M’yasoyid P.A. Ratsiohumanistychnyy pidkhid, piznannya lyudyny i epistemolohiya psykholohiyi. P.A. M”yasoyid. Humannyy rozum: zb. statey (prysvyacheno pam”yati Heorhiya Oleksiyovycha Balla [nauk. red. O.V. Zavhorodnya, V.L. Zlyvkov; uklad. S.O. Lukoms’ka, O.V. Fedan]. - K. : Pedahohichna dumka, 2017. - S. 92-102. El. adresa: http://lib.iitta.gov.ua/706694/ [In Ukrainian].

Romenecz V.A. Vchynok i problema determinizmu u vitchyznyanij psykologiyi. V.A. Romenecz. Z istoriyi filosofskoyi dumky na Ukrayini. - K. : Nauk. dumka, 1965. - S. 104-118 [In Ukrainian].

Romenets V.A. Psyhologiya tvorchosti: [navch. posib.]. V.A. Romenecz. - K.: Vyshha shk., 1971. - 247 s. [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Analiz tvorchoho protsesu. V.A. Romenets’. Filos. dumka. - 1972. - № 1. - S. 52-62 [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Istoriya psykholohiyi Starodavn’oho svitu i serednikh vikiv: [navch. posibn]. V.A. Romenets’. - K.: Vyshcha shk., 1983. - 415 s. [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Istoriya psykholohiyi XVII stolittya: [navch. posib.]. V.A. Romenets’. - K.: Vyshcha shk., 1990. - 365 s. [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Istoriya psykholohiyi XIX - pochatku XX stolittya: [navch. posib.]. V.A. Romenets’. - K.: Vyshcha shk., 1995. - 614 s. [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Postannya kanonichnoyi psykholohiyi. V.A. Romenets’. Osnovy psykholohiyi: [pidruch.]. za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsya. - K. : Lybid’, 2006. - S. 605-621 [In Ukrainian].

Romenets’ V.A. Istoriya psykholohiyi XX stolittya: [navch. posib.]. V.A. Romenets’, I.P. Manokha. - K.: Lybid’, 1998. - 992 s. [In Ukrainian].

Tatenko V.O. Sub’yektno-vchynkova paradygma v suchasnij psykholohiyi. V.O. Tatenko. Lyudyna. Sub”yekt. Vchynok : filosofsko-psyxologichni studiyi. za zag. red. V.O. Tatenka. - K.: Lybid, 2006. - S. 316-358 [In Ukrainian].

Furman A.V. Volodymyr Romenets’ yak metodoloh psykhosofiynoho dukhu. A.V. Furman. Psykholohiya vchynku: Shlyakhamy tvorchosti V.A. Romentsya: zb. st.; uporyad. P.A. M”yasoyid; vidp. red. A.V. Furman. - K.: Lybid’, 2012. - S. 108-116 [In Ukrainian].

Furman A.V. Ideya i zmist profesiynoho metodolohuvannya : [monografiya]. A.V. Furman. - Ternopil’: TNEU, 2016. - 378 s. [In Ukrainian].

Allahverdjan A.G. Psihologija nauki: [ucheb. Posob.]. A.G. Allahverdjan, G.Ju. Moshkova, A.V. Jurevich, M.G. Jaroshevskij. - M.: Mosk. psihologo-ped. in-t; Izd-vo Flinta”, 1998. - 312 s. [In Russian].

Anan’ev B.G. Chelovek kak predmet poznanija. B.G. Anan’єv. Anan’ev B.G. Izbr. psihol. tr.: v 2 t. - M.: Pedagogika, 1980. - T. 1. - S. 16-123 [In Russian].

Ball G A. Psihologicheskoe soderzhanie lichnostnoj svobody: sushhnost’ i soderzhanie. G.A. Ball . Рsihologicheskij zhurnal. - 1997. - T. 18. № 5. - S. 7-19 [In Russian].

Ball G.A. Psihologija” metodologii: raciogumanisticheskij vzgljad. G.A. Ball. Voprosy psihologii. - 2011. - № 2. - S. 3-13 [In Russian].

Binsvanger L. Analitika sushhestvovanija Hajdeggera i ee znachenie dlja psihiatrii. L. Binsvanger. Binsvanger L. Bytie-v-mire. Izbr. stat’i. M.: KSP; SPb.: Juventa, 1999. - S. 182-194 [In Russian].

Vasiljuk F.E. Metodologicheskij analiz v psihologii. F.E. Vasiljuk. - M.: Smysl; MGPPU, 2003. - 240 s. [In Russian].

Velichkovskij B. M. Kognitivnaja nauka: Osnovy psihologii poznanija: v 2 t. B. M. Velichkovskij - M.: Akademia, Smysl, 2006. - 880 s. [In Russian].

Vygotskij L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskih funkcij. L.S. Vygotskij. Vygotskij L.S. Sobr. soch.: v 6 t. - M.: Pedagogika, 1983. - T. 3. - C. 5-328 [In Russian].

Garai L. Eshhe odin krizis v psihologii! Vozmozhnaja prichina shumnogo uspeha idej L.S. Vygotskogo . L. Garai, M. Kechke . Voprosy filosofii. - 1997. - № 4. - S. 86-97 [In Russian].

Grishunin S.I. Filosofija nauki: Osnovnye koncepcii i problemy: [ucheb. posob.] . S.I. Grishuni. - [2-e izd., ispr.] - M.: Knizhnyj dom LIBROKOM”, 2009. - 224 s. [In Russian].

Gusel’ceva M.S. Jevoljucija psihologicheskogo znanija v smene tipov racional’nosti (istoriko-metodologicheskoe issledovanie). M.S. Gusel’ceva. - M.: Akropol’, 2013. - 367 s. [In Russian].

Znakov V.V. Ot issledovanija ponimanija subektom mira k psihologi-cheskomu analizu ponimajushhego sebja bytija. V.V. Znakov. Psihologicheskij zhurnal. - 2007. - T. 28, № 6. - S. 101-110 [In Russian].

Kedrov B.M. O metodologicheskih voprosah psihologii. B.M. Kedrov. Рsihologicheskij zhurnal. - 1982. - T. 3. № 6. - S. 14-21 [In Russian].

Klejn L.S. Istorija antropologicheskih uchenij. L.S. Klejn. - SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta, 2014. - 744 s. [In Russian].

Kornilova T.V. Metodologicheskie osnovy psihologii: [ucheb. posob.]. T.V. Kornilova, S.D. Smirnov. - SPb.: Piter, 2006. - 320 s. [In Russian].

Lektorskij V.A. Jepistemologija klassicheskaja i neklassicheskaja. V.A. Lektorskij. - M.: Jeditorial URSS, 2001. - 256 s. [In Russian].

Leont’ev A.A. Tvorcheskij put’ Alekseja Nikolaevicha Leont’eva. A.A. Leont’єv. A.N. Leont’ev i sovremennaja psihologija. Sb. statej pamjati A.N. Leont’eva. pod red. A.V. Zaporozhca i dr. - M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983. - S. 6-39 [In Russian].

Leont’ev A.N. Dejatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ . A.N. Leont’ev. Leont’ev A.N. Izbr. psihol. proizv.: v 2 t. - M.: Pedagogika, 1983. - T. 2. - S. 94-231 [In Russian].

Leont’ev D.A. Psihologija svobody: k postanovke problemy samodeterminacii lichnosti. D.N. Leont’ev. Рsihologicheskij zhurnal. - 2000. - T. 21. № 1. - S. 15-25 [In Russian].

Mamardashvili M.K. Klassicheskij i neklassicheskij idealy racional’nosti. M.K. Mamardashvili. - [2-e izd.] - M.: Labirint, 1994. - 90 s. [In Russian].

Maslou A. Psihologija bytija: per. s angl. A. Maslou. - M.: Refl-buk; K. : Vakler, 1997. - 304 s. [In Russian].

Mjasoed P.A. Antropologicheskij princip i problemy psihologii razvitija. P. A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2000. - № 5. - S. 122-125 [In Russian].

Mjasoed P.A. Psihologija v aspekte tipov nauchnoj racional’nosti. P.A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2004. - № 6. - S. 3-17 [In Russian].

Mjasoed P.A. S.L. Rubinshtejn: ideja zhivogo cheloveka v psihologii. P.A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2009. - № 4. - S. 108-118 [In Russian].

Mjasoed P.A. Istorija, logika i psihologija parallelogramma Leont”eva”. P.A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2010. - № 6. - S. 113-124 [In Russian].

Mjasoed P.A. Tvorcheskoe nasledie V.A. Romenca v istoriko-psihologicheskom znanii. P.A. Mjasoed. Рsihologicheskij zhurnal. - 2013. - № 3. T. 34. - S. 51-59 [In Russian].

Mjasoed P.A. Tvorchestvo V.A. Romenca i rossijskaja psihologicheskaja mysl’. P.A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2013. - № 1. - S. 106-115 [In Russian].

Mjasoed P.A. Pljuralizm i monizm v metodologii psihologii. P.A. Mjasoed. Metodologija sovremennoj psihologii. - M-Jaroslavl’: JarGU, LKIISI, MAPN, 2015. - Vyp. 5. - S. 146-159 [In Russian].

Mjasoed P.A. Kategorija praktiki i metodologija psihologii. P.A. Mjasoed. Voprosy psihologii. - 2015. - № 3. - S. 106-115 [In Russian].

Piazhe Zh. Psihologija, mezhdisciplinarnye svjazi i sistema nauk. Zh. Piazhe. XVII Mezhdunar. psihol. kongress (4-11 avgusta 1966 g.). - M.: Nauka, 1966. - S. 125-155 [In Russian].

Piazhe Zh. Geneticheskaja jepistemologija. Zh. Piazhe. Voprosy filosofii. - 1994. - № 5. - S. 54-63 [In Russian].

Popper K. Logika i rost nauchnogo poznanija. Izbr. rab.: per. s angl. K. Popper. - M.: Progress, 1983. - 605 s. [In Russian].

Puzyrej A.A. [Vystuplenie za kruglym stolom Psihologija i novye idealy nauchnosti”]. A.A. Puzyrej. Voprosy filosofii. - 1993. - № 5. - S. 26-40 [In Russian].

Rozanov V.V. Teorija Charl’za Darvina, objasnjaemaja iz lichnosti eja avtora. V.V. Rozanov. Rozanov V.V. Priroda i istorija. Sb. statej. - S.-Peterburg: Izd. P. Percova, 1900. - S. 25 - 37 [In Russian].

Rubinshtejn S.L. Bytie i soznanie . S.L. Rubinshtejn. Rubinshtejn S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. - SPb.: Piter, 2003. - S. 43-280 [In Russian].

Rubinshtejn S.L. Chelovek i mir. S.L. Rubinshtejn. Rubinshtejn S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. - SPb.: Piter, 2003. - S. 281-426 [In Russian].

Slobodchikov V.I. Osnovy psihologicheskoj antropologii. Psihologija cheloveka. Vvedenie v psihologiju sub’ektivnosti . V.I. Slobodchikov, E.I. Isaev. - M.: Shkola-Press, 1995. - 384 s. [In Russian].

Stjopin V.S. Teoreticheskoe znanie: Struktura, istoricheskaja jevoljucija . V.S. Stjopin. - M.: Progress - Tradicija, 2000. - 744 s. [In Russian].

Hollicher V. Chelovek v nauchnoj kartine mire: per. s nem. V. Hollicher. - M.: Progress, 1971. - 432 s. [In Russian].

Shul’c P. Filosofskaja antropologija. Vvedenie dlja izuchajushhih psi-hologiju: per. s angl. P. Shul’c. - Novosibirsk: NGU, 1996. - 118 s. [In Russian].

Jurevich A.V. Psihologija i metodologija. A.V. Jurevich. - M.: Izd-vo Institut psihologii RAN”, 2005. - 312 s. [In Russian].

Jaroshevskij M.G. Istorija psihologii. M.G. Jaroshevskij. - [3-e izd.] - M.: Mysl’, 1985. - 575 s. [In Russian].

Bishop M.A. Epistemology and the psychology of human judgment. M.A Bishop, J.D. Trout. - Oxford University Press, Inc. - 2005. - 205 р. [In English].

Bonjour L. Epistemology. Classic problems and contemporary responses. L. Bonjour. - [2-nd ed.] - Published by Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010. - 331 р. [In English].

Key concepts in psychological anthropology: An encyclopedia. Ed. M. Cameron Hay. - Miami University; Oxford, Ohio, 2010. - 71 p. http://www.mcameronhay.com/uploads/2/0/5/3/20539630/psych_anth_encyclopedia_9913.pdf [In English].

Maslow A. H. The psychology of science: A reconnaissance. A.H. Maslow. Electronic books by Abraham Maslow: http://www.AbrahamMaslow.com/ - © 2002. - 121 p. [In English].

Issue

Section

Статті

How to Cite

Myasoyid, Petro. “Psychology and Epistemology”. Psyhology & Society, no. 2, Mar. 2019, pp. 56-73, https://doi.org/10.35774/pis2017.02.056.