1.
Фурман АВ. МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИИ ПІДРУЧНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ. пс. 2017;(1(39):171-182. Accessed June 15, 2024. https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/462