1.
Фурман АВ. Методологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості. пс. 2021;(1):5-35. doi:10.35774/pis2021.01.005