(1)
Фурман, А. В. МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИИ ПІДРУЧНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ. пс 2017, No. 1(39), 171-182.