(1)
Ревасевич, І. ПСИХОЛОГІЧНІ ІНВАРІАНТИ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. пс 2017, No. 1(27), 109-127.