[1]
Фурман, О. 2017. ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Психологія і суспільство. 1(59) (Sep. 2017), 65–91.