[1]
Фурман, А.В. 2017. МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИИ ПІДРУЧНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Психологія і суспільство. 1(39) (Aug. 2017), 171–182.