[1]
Ревасевич, І. 2017. ПСИХОЛОГІЧНІ ІНВАРІАНТИ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Психологія і суспільство. 1(27) (Jun. 2017), 109–127.