КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ: ВЧИНОК, ІСТОРІЯ, ОСОБИСТІСТЬ

Автор(и)

  • Віталій Татенко
  • Тетяна Титаренко

Ключові слова:

В.А. Роменець, канонічна психологія, вчинок, М.М. Бахтін, Г.С. Сковорода, С.Л. Рубінштейн, категорійний лад психології, “Велика Логіка Вчинку”, суб’єктно-вчинкова парадигма, ідея і закон учинку в контексті історії психології, особистість, культура

Анотація

В дослідженні теоретико-методологічному обґрунтуванню піддягають три джерела-витоки канонічної психології як самобутнього перспективного напряму розвитку світової психологічної думки кінця XIX століття, фундатором якого є видатний український учений Володимир Андрійович Роменець. Перше змістове упредметнення пов’язано із філософсько-психологічною теоріє вчинку та ґрунтовно розробленою автором “Великою Логікою Вчинку”, основні складові якої позначені поняттями “ситуація”, “мотивація”, “дія” і “післядія”; друге - центрується на оригінальній і вкрай евристичній версії історії психології академіка Роменця, що зреалізовує зв’язок логічної та історичної організованостей учинку в лоні розвитку психології від найдавніших часів (Первісне суспільство, Стародавній світ) до завершення XX століття, а у підсумку описує історичні періоди становлення людства як надскладну динаміку зміни логічної структури вчинку в його покомпонентному (ситуаційному, мотиваційному, дійовому і післядійовому) уможливленні; третє - активізує постмодерністськи зорієнтовані концепти і світоглядні горизонти постання особистості, котра визначається загальним контекстом її життя, який задає суспільство, культура, історія, релігія, держава, і котра є творцем власної історії, де її творчість - це передусім самотворення.

Біографії авторів

  • Віталій Татенко
    доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальний і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ. vitat@voliacable. com
  • Тетяна Титаренко
    доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ. tytarenko@voliacable. com

Завантаження

Як цитувати

Татенко, Віталій, and Тетяна Титаренко. “КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ: ВЧИНОК, ІСТОРІЯ, ОСОБИСТІСТЬ”. Психологія і суспільство, no. 2(44), Aug. 2017, pp. 22-38, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/529.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.