Проєкт створення психомистецьких сценаріїв модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу

Автор(и)

  • Олена Сулява заступниця директора з навчально-виховної роботи НВК№157 м. Києва, аспірантка кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Київ. osulyava56@gmail.com

Ключові слова:

теорія модульно-розвивального навчання А.В. Фурмана, психодидактика, модульно-розвивальна взаємодія

Анотація

Дослідження проведене в контексті сегментного збагачення теорії і практики інноваційної системи модульно-розвивального навчання А.В. Фурмана, що має тридцятилітній інтелектуальний досвід епістемологічного становлення та експериментального підтвердження доцільності та ефективності. Зокрема, мовиться про концептуальну  р е к о н с т р у к ц і ю психодидактично компетентного і мистецьки зорієнтованого створення освітніх сценаріїв модульно-розвивальної взаємодії вчителя та учнів загальноосвітнього навчального закладу, що викладена у формі наукового проєкту. Передусім за принципом логіко-змістового взаємодоповнення чітко визнано базові параметри майбутнього міждисциплінарного пошуку, а саме актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет, засадничу ідею, гіпотезу та методологічну основу дослідження. Головна увага зосереджена навколо такого надскладного об’єкта психодидактичного пізнання, як модульно-розвивальна взаємодія учасників організованого освітнього процесу, що технологічно організована як чотириперіодний і восьмиетапний цикл паритетного освітнього вчинення наставника-психолога і наступників-суб’єктів. Воднораз у цьому об’єкті мисленнєво виокремлено локалізоване предметне поле для детального вивчення – принципи, закономірності, композиційна побудова, форми, засоби та інструменти психомистецького сценарування як окремої професійної миследіяльності, що в інноваційній системі навчання слідує за науковим проєктуванням навчальних модулів і конструюванням модульно-розвивальних міні-підручників. Програмно окреслено прогнозовані авторські кроки дослідження від порівняльної характеристики традиційного плану-конспекту уроку та освітнього сценарію модульного заняття й атрибутивних ознак психомистецького перебігу навчального процесу до особливостей протистояння особистих поглядів і позицій учасників освітньої співпраці, перипетій організованого навчального дійства і до широких функціонально-розвивальних можливостей освітнього сценарію як зрілого науково-мистецького продукту.

Посилання

Barb-Gal, F. (2016). Yak rpzmpvlyaty z dit'my pro mystetstvo [How to talk to children about art]. L'viv: Stareurlev [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Haulman, D. (2018). Emotsiynyy intelekt: per.z nim. [Emotional intelligence]. Kharkiv: " Vivat" [in Ukrainian].

Dvek, K. (2018). Nalashtuysya na zminy [Adjust to the changes]. Kyiv: Our format [in Ukrainian].

Yerchov, P. (2015). Systema stanislavs'koho yak nauka. [The Stanislavsky system as a science]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 62-71 [in Ukrainian].

Lyakhovsky, I. (2001). Auras teatru yak spilkuvannya z prekrasnym. [The aura of the theater as communication with the beautiful]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 87-94 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (gol. red.) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V. & Romenets, V.A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Robinson K., Aronika L. (2018). Shkola maybutnoho [School of the future]. Lviv: chronicle [in Ukrainian].

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). [Arhitektonika teoriy i diyalnosty:] refleksivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolkohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Methodolohichna plan-karta osvitolohiyi yak suntetuchnoyi naukovoyi dystsypliny. [Methodological plan-map of education as a loading scientific discipline]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, 4, 4-18 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi: sutnist', kompozytsiya, pryntsypy stvorennya [Essence composition principles of creation]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 174-192 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannya [Essence composition of system modular development teaching]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [Paradigm as a subject of methodo¬logical reflection]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 72-85 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2008). Porivnyannya pryntsypiv I parametriv naukovoho proektuvannya tradytsiynoyi ta innovatsiynoyi system osvity [Comparison of principle and parameters scientific design of traditional and those of innovative education systems. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 137-163 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2008). Teoretychna kontseptsiya innovatsiynoho prohramovo-metodychnoho zabezpechennya osvitnoho procesy [Teoretical concept innovation software-methodical support educational process]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 123-159 [in Ukrainian].

Furman, O.Ye., Hirniak, A.N. (2020). Sutnisne vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzayemodiyi vykladacha i studentiv v osvitn'omu protsesi [The essential definitions of modular developmental interaction of teacher and students the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Humeniuk), O.I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita i upravlinnia - Management and education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Сулява, Олена. “Проєкт створення психомистецьких сценаріїв модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2022, pp. 149-5, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1182.

Схожі статті

1-10 з 1005

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.