Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4(38) (2009): Психологія і суспільство ІНТЕГРАТИВНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЇ: ВПОРЯДКУВАННЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ Анотація   PDF
Георгій Балл
 
№ 3(41) (2010): Психологія і суспільство ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Ольга Ровенчак
 
№ 1(19) (2005): Психологія і суспільство ІНТЕГРОВАНІ МАГІСТЕРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОГРАМИ - ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ, СОЦІАЛЬНО МОБІЛЬНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Галина Воронка
 
№ 3-4 (2019): Психологія і суспільство Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості Анотація   PDF
Анатолій Анатолійович Фурман
 
№ 2 (4) (2001): Психологія і суспільство ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ — ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Євген Савельев
 
№ 2(32) (2008): Психологія і суспільство ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ПСИХОАНАЛІЗІ ЯК КАТЕГОРІЯ І ПРОЦЕДУРА Анотація   PDF
Лариса Туз
 
№ 1(19) (2005): Психологія і суспільство ІНФАНТИЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ АМБІВАЛЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Зелінська
 
№ 2(12) (2003): Психологія і суспільство ІНШОКУЛЬТУРА У СВІДОМОСТІ ТА ПОВЕДІНЦІ МОЛОДИХ: СУТЬ, ЗМІСТ, НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Василь Ященко
 
№ 3-4 (2002): Психологія і суспільство ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНЕ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Станіслав Сівак
 
№ 2(12) (2003): Психологія і суспільство ІСТОРИКО-СУСПІЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАХОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
Алла Кравець
 
№ 2(52) (2013): Психологія і суспільство ІСТОРІОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО УЯВЛЕНЬ ПРО ЇЇ ЗМІСТОВИЙ ОБСЯГ, ДИСЦИПЛІНАРНУ ПОБУДОВУ ТА НАУКОВИЙ СТАТУС Анотація   PDF
Микола Слюсаревський
 
№ 4(42) (2010): Психологія і суспільство ІСТОРІЯ ЕСТЕТИЧНИХ УЧЕНЬ: ВНУТРІШНЯ МЕТОДОЛОГІЯ КУРСУ Анотація   PDF
Олексій Лосєв
 
№ 3(65) (2016): Психологія і суспільство ІСТОРІЯ НАУКИ ТА її РАЦІОНАЛЬНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ Анотація   PDF
Імре Лакатош
 
№ 4(42) (2010): Психологія і суспільство ІСТОРІЯ ОДНОГО СЕЛА ЯК СПОВІДЬ Анотація   PDF
Петро Колісник
 
№ 1(43) (2011): Психологія і суспільство ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ СЕЛА Анотація   PDF
Ростислав Пироженко
 
№ 2(44) (2011): Психологія і суспільство КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ: ВЧИНОК, ІСТОРІЯ, ОСОБИСТІСТЬ Анотація   PDF
Віталій Татенко, Тетяна Титаренко
 
№ 1(23) (2006): Психологія і суспільство КАРЛ МАРКС ЯК РЕЛІГІЙНИЙ ТИП Анотація   PDF
Сергій Булгаков
 
№ 2 (2019): Психологія і суспільство Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб’єкта Анотація   PDF
Олег Хайрулін
 
№ 1(31) (2008): Психологія і суспільство КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЯВИЩА, ПРОЦЕСУ, СТАНУ, ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
Ярослава Бугерко
 
№ 4(46) (2011): Психологія і суспільство КАТЕГОРІЙНА МАТРИЦЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОБРАЗІВ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО Анотація   PDF
Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова
 
№ 2 (2020): Психологія і суспільство Категорійна матриця теоретичної психології Анотація   PDF
Анатолій Васильович Фурман
 
№ 2(56) (2014): Психологія і суспільство КАТЕГОРІЙНИЙ ПРОФІЛЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Анатолій В. Фурман
 
№ 2(32) (2008): Психологія і суспільство КАТЕГОРІОГЕНЕЗ ЯК НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ Анотація   PDF
Анатолій Фурман
 
№ 3(45) (2011): Психологія і суспільство КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО У ПОЛЬСЬКІЙ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Оксана Рудакевич
 
№ 2(12) (2003): Психологія і суспільство КІЛЬКІСНИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF
Лідія Слободенюк
 
226 - 250 з 950 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>