ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ КРИЗИ СУСПІЛЬНИХ НОРМ

Олександр Губенко

Анотація


У статті висвітлюється проблема нормативної кризи в суспільстві. Зокрема, аналізується протиріччя між формальними і неформальними суспільними нормами та наслідки, які з цього витікають для поведінки людини. Задіюється теорія аномічних розладів Дюркгай-ма та Мертона. Досліджуються аномічні порушення та розглядаються типи особистості, що формуються внаслідок цих кризових суспільних аномалій. Так, висвітлюються такі соціально-психологічні типи, як “підпільна людина”, “трюкач” та деякі інші. Наголошується на важливості запобігання девіаціям повсякденної поведінки громадян шляхом долучення їх до соціальної творчості.

 

The article informs about the problem of the normative crisis in society. In particular, there is analyzed the contradiction between formal and informal public rate, and consequences, resulting thereof contradictions for behavior of the people. For analysis of the problem is attracted the theory of anomic frustrations of Durkheim and Merton. The article is researched the anomic breaches and there are considered types of personalities, forming under influence these social anomalies. In particular, there is analyzed such types of personalities as “underground man”, “trickster” and some other. It is indicated on need of preventions some deviations of social behavior.


Ключові слова


особистість; аномічні порушення; суспільна норма; теорія аномічних розладів; Е. Дюркгайм; Р. Мертон; криза суспільних норм; соціальна творчість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.О. Раиіогуманістичний підхід до визначення засад иіннісно налаштованої соиіальної поведінки / Г.О. Балл// Психологія і особистість. - 2015. - № 2(8) - Ч. 1. - С. 6-22.

Головаха Е.И. Соииальное безумие: история, теория и современная практика/ Е.И. Головаха, Н.В. Панина. - К.: Абрис, 1994. - 168 с.

Косалс Л.Я. Социология перехода к рынку в России / Л.Я. Косалс, Р.В. Рывкина. - М., 1998.

Лебон Г. Психология народов и масс / Гюстав Лебон. - СПб., 1995. - 311 с.

Мертон Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социология преступности. Современные буржуазные теории : перевод с франц. - М.: Прогресс, 1966. - 313 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2017.02.119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)