ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ І ВІЙНА

Віталій Панок

Анотація


Стаття висвітлює систематичну фахову роботу працівників психологічної служби системи національної освіти (а це нині 22400 осіб) та її головної оргуправлін-ської структури - Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України про спрямування, зміст, форми, різновиди та обсяги надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги (переважно на волонтерських засадах) постраждалим унаслідок окупації Криму і Севастополя та бойових дій на Сході України. Результати цьогорічного березневого моніторингу в усіх областях, районах і містах країни показали, що досить різноманітними є як основні цільові групи населення, котрим надається психосоціальна допомога, так і її види, акції та заходи, які істотно полегшують сприйняття різними категоріями постраждалих повсякденного багатопроблемного життя.

 

 

The article highlights the systematic professional work of workers of psychological service system of national education (which is now 22400 persons) and its org-management structure - Ukrainian scientific-methodical center of practical psychology and social work of NAPS of Ukraine about referrals, content, forms, types and volume of granting psychological and social-pedagogical help (mostly on a volunteer basis) suffered in a result of occupation of the Crimea and Sevastopol, and the fighting in the east of Ukraine. The results of this year’s March monitoring in all regions, districts and cities of the country showed that quite various are as basic targeted groups of population which granted psychological help as its types, actions and measures which essentially facilitate the perception by different categories of victims everyday many problem life.

 


Ключові слова


Україна; національна освіта; психологічна служба; прикладна психологія; соціальна робота; війна; учасник АТО; особа постраждалого; психосоціальна допомога; консультування; психотерапія; психологічна корекція; тренінг; волонтерство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)