ПРОБЛЕМА СМИСЛОУТВОРЕННЯ У РОЗГОРТАННІ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Олена Диса

Анотація


Обґрунтовується роль та місце внутрішнього мовлення у процесі смислоутворення при формуванні мовленнєвого висловлювання.


Ключові слова


творчий процес; внутрішній діалог; внутрішнє мовлення; мовленнєво-мисленнєвий процес; смислоутворення; синтаксична та семантична фази

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии (к вопросу о механизмах построения связного грамматически оформленного высказывания). -М.: МГУ, 1975. - 144 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. : В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 2. - С. 5-361.

Диса О.В. Навчальний діалог як форма розвитку творчого мислення // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. - Київ-Запоріжжя, 2001. - Вип.21. - С. 189-192.

Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. - Л.: Наука, 1972. - 216 с.

Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. - Минск, 1988. - 205 с.

Самойлов А.Е. Теоретические проблемы логико-психологического анализа мышления. - Запорожье: Изд-во РИП, 1997. - 167 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)