РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ І ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Олександр Дусавицький, Євген Заїка, Ігор Зуєв

Анотація


у статті подані результати теоретичних та експериментальних досліджень і прикладних розробок, які виконані співробітниками, аспірантами та здобува-чами факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з проблематики розвитку особистості у системі розвивального навчання за останні 12 років (2000-11). Розглянуто особливості розвитку особистості в молодших, середніх та старших шкільних вікових категоріях, а також психологічний зміст професійної праці педагогів та особливості їх особистішого розвитку.


Ключові слова


Харківська психологічна школа; особистість; розвиток; система розвивального навчання; учбова діяльність; Я-концепція; особистісне самовизначення; урок; мотив-стимул; когнітивна сфера; ігровий тренінг; розв’язування учбової задачі; творче мислення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. - Харьков, 2008. - 214 с.

Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Ка-разина, 2002. - 116 с.

Дусавицкий А.К., Погребняк О.Н. Педагогическая деятельность в развивающем образовании: восхождение к личности. - Харьков, 2006. - 200 с.

Гимаева Ю.А. Взаимосвязи между компонентами школьной дезадаптаци у учеников младших классов // Вісник Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна. Серія Психологія. - 2009. - № 857. - С. 10-17.

Зуєв І.О. Особливості представлення інформації в різних репрезентативних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія. - 2010. - №913. - Вип. 44. - С. 60-63.

Лец Ю.А. Специфика самоопределения личности в старшем школьном возрасте в зависимости от формы организации учебной деятельности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія. - 2004. - №617. - С. 122-127.

ФурманА.В., ГуменюкО.Є. Психологія Я-концеп-ції: Навч. посіб. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Чепіга Л.П. Становлення Я-концепції підлітків у навчальній діяльності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Психологія. - 2000. - №493. - С. 47-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)