ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУТТЯ ЛЮДИНИ І НАЦІЇ: ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОСТІ

Степан Вовканич

Анотація


Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз окупації інформаційного простору та поширення патогенного впливу неоімперіалізму чужого слова на сфери вітчизняної освіти, науки, економіки, культури, соціального повсякдення. У цьому контексті обґрунтована нагальність широкого впровадження нової соціогуманіс-тичної парадигми буття, обов’язковим духовно-моральним імперативом якої має стати в міжнародному масштабі бінарний захист і людини, і націй на всіх етапах їх відродження, формування власного духовно-інтелектуального потенціалу та важливість належної його оцінки в системі соціально-економічного, науково-технічного, духовно-культурного, екологічного та інших сегментів розвитку суспільства.


Ключові слова


Україна; нація; людина; державотворення; гуманітарна політика; соціогуманістична парадигма буття; бінарний захист людини і нації; українська національна ідея; інформаційний простір; оцінювання інформації; духовно-інтелектуальний потенціал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)