ХРИСТИЯНСЬКІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ: АЗБУКА ВИКОРИСТАННЯ

Марина Антонець

Анотація


Досвід викладання у вищій школі курсу “Культура сімейно-психологічних відносин”, детальне вивчення традицій, проблем і перспектив сімейного виховання в сучасній Україні методом включеного спостереження та психоформувального експерименту серед студентів виявили виняткову значущість впровадження у повсякденну суспільну практику виховання дітей і молоді настанов та канонів християнської моралі. На підставі засадничих біблійних положень узмістовлення отримали виховні аспекти, що позитивно впливають на розвиток міжособистих стосунків у родині та у підліткових і юнацьких колах.

Ключові слова


студентство; християнські принципи; виховання; предмет “Культура сімейно-психологічних відносин”; родина; сім’я; Біблія; дошлюбний секс; самообмеження; відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. - Українське біблійне товариство, 2002. - 1296 с.

Антонець М.О. Духовні детермінанти викладання курсу “Культура сімейно-психологічних відносин” / Марина Антонець // Зб. наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика” Інституту педагогічної освіти дорослих АПН України. - Вип. 4. - К.: ТОВ “ЕКМО”, 2009. - С. 229-237.

Антонець М.О. Духовні основи створення щасливої родини / Марина Антонець // Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи: матеріали Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: в 2 ч. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. - 318 с. - 4.1. - С. 12-15.

Антонець М.О. Вплив християнських принципів виховання в родині на процес соціалізації особистості/ Марина Антонець // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.Костюка АПН України . - Т.9. - 4.4. -К.: Гнозіс, 2007. - С. 19-27.

Балей С. Релігійні переживання / Степан Балей // Зібр. праць у п’яти томах. - Львів: Вид-во нац. унів. “Львівська політехніка”, 2009. - Т.ІІ. - С. 428- 436.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Костюк. - К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

Ла Хей Т. и Б. Воспитание детей в сексуальной чистоте / Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП “Христианская Миссия”, 2008. - 352 с.

Ледяев А. Бумеранг / А. Ледяев. - Рига: Авторское издание, 2003. - 160 с.

Макдауелл Д. Как стать героем для своих детей / Джошуа Макдауелл и Дик Дей. - Минск: Христианская Миссия “Новая жизнь”, 2000. - 288 с.

Пірен М.І. Основи політичної психології / Марія Пірен. - К.: Міленіум, 2003. - 418 с.

Семиченко В.А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування / Валентина Семиченко та Володимир Заслуженюк. - К.: Веселка, 1998. - 214 с.

Хаймеран М. О религии маленького ребёнка / Марта Хаймеран. - 4ебоксары: еуібеїІ8, 2001. - 182 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)