МЕНЕДЖМЕНТ У ВИЩІМ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Юрій Осік

Анотація


Стаття висвітлює низку “незручних” питань для сучасної освітньої моделі менеджменту у вищій школі, а саме: а) що таке економіка щастя і як їй навчати?, б) як можливе соціально-етичне узмістовлення менеджменту у діяльності майбутнього фахівця?, в) чому потрібна рефлексія у менеджменті і як ії здійснювати ефективно?, г) чим вагоме емоційне сприйняття економічної поведінки та якою мірою на емоції і почуття має зважати менеджер?, д) у чому обмеженість тестового контролю знань студентів як для їхньої професійної компетентності, так і для повноцінного особистішого розвитку.


Ключові слова


вища школа; модель менеджменту; людина; економічний стиль життя; економічне щастя; матеріальні блага; духовні цінності; етичний менеджмент; рефлексивність менеджера; емоційне сприйняття; тестування; професійна компетентність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сухарев О. С. Теория эффективности экономики.

- М.: Финансы и статистика, 2009. - 368 с.

Шапталов Б.Н. Экономическая экспансия. Теория и практика обретения национального богатства. - М.: Экономика, 2008. - 317 с.

http://rian.ru/world/20110401/359887133.html

http://rian.ru/so siety/20100723/257684543.html

Ньюман М. 22 непреложных закона рекламы. -М.: АСТ, 2008. - 320 с.

Телевізійна передача “Тем временем” // Російський канал “Культура”, 23 01.2012.

Долгин А.Б. Экономика счастья. По каким правилам подводятся итоги? // http:// artpragmatica .ru/b o ok/ in/pic/D olgin .p df.

Абдеев РФ. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с.

Иди М. Недостающее звено. - М.: 1977. - 160 с.

Геллнер Э. Нации и национализм. - 1991. - 252 с.

Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. -М.: Экономика, 1975. - 271 с.

Коллинз Д. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. -Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 320 с.

Адизес И. Идеальный менеджер: Видеосеминар.

- М., 2009.

Савельев В. Вища освіта України перед викликами XXI століття: критичний вимір // Психологія і суспільство. - 2009. - №4. - С. 242-247.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)