ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ОРГФОРМ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ

Марія Бригадир

Анотація


Проаналізовані оргструктурні компоненти конструювання навчальної діяльності за різних типів освітньої системи та методом системного експертування виявлені умови проектування ефективної роз-вивальної взаємодії учасників паритетної освітньої діяльності.


Ключові слова


оргформа; організаційний клімат; міні-модуль; урок; інноваційна діяльність; фундаментальне експериментування; полімотивація; організаційний простір; інформаційний; діловий і психологічний обміни; система дистанційної підготовки вчителів; оргструктура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бригадир М. Система механізмів, параметрів і критеріїв наукового проектування освітнього процесу як цілісної оргструктури // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 133-149.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. -384 с.

Макогон К.В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності / / Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С. 155-160.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. -304 с.

Мещанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методо-логічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. -Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 87 с.

Модульно-розвивальна система: інноваційне програмово-методичне забезпечення / / Педагогічний вісник: Спецвипуск. - 2000. - №1. - 60 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м.Дніпропетровська / / Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. - М.: Изд. МГУ, 1986. - С. 199-230.

Фурман А.В., Бригадир М.Б. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання: Наукове видання. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 1999. - 35 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування // Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. -С. 96-107.

Фурман А. В., Лужаниця П.А. Діагнос-тично-корекційне забезпечення навчально-виховного процесу. Програма дослідно-експериментальної роботи в школі / / Педагогіка і психологія. - 1996. — №1. - С. 102-112.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Системна диференціація навчання: концепція, теорія, технологія // Освіта і управління. - 1999. - Т.1, №2. - С. 37-67.

Фурман А. В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Я


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)