НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - ЩИТ І МЕЧ УКРАЇНСТВА

Анатолій В. Фурман

Анотація


Стаття висвітлює позицію автора як громадянина, науковця і патріота рідної землі в аргументованому розумінні духовної сутності та соціокультурного контексту, світоглядного змісту і продуктивних формовия-вів, благодатного розвою і реальних ризиків знівелю-вання значущості, ментальних складових та емпіричних показників наявності у сьогоденні української національної ідеї. Різнобічно - аналітично, образно, емпірично - обґрунтовується теза, що українська душа, а відтак і соборний громадянський учинок україно-творення, дадуть боговідповідні плоди достойного життєздійснення титульної нації лише за всеохватного утвердження духу українськостіу часопросторі сучасного суспільства. Громадянська совість і духовна соборність українства діяльно збагачують енергетику власної національної ідеї, котра, за умов її прийняття й повсякденного обстоювання усім населенням країни, є духовним щитом та ідейним мечем величного історичного поступу української нації та побудови нею свого пристойного майбутнього серед небосхилу інших народів.


Ключові слова


Україна; спільна історична доля; українська національна ідея; масова свідомість; національна самосвідомість; українство; суспільство; громадянська совість нації; дух українськості; українська душа; геноцид; державотворення; світобачення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. Івана Огієнка. -Українське Біблійне Товариство, 2009. - 1152 с.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. - К.: Вид. дім “КМ Академія“, 1999. - 32 с.

Мамардашвилн М.К. Как я понимаю философию : 2-е изд., измен. и доп. - М.: Изд. группа “Прогресс”,“Культура”, 1992. - 416 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистішого буття : Монографія. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. - 176 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : У 2-х т. -Т.1. - К.: Наукова думка, 1973. - 532 с.

Українська душа / За ред. В. Храмової. - К.: Фенікс, 1992. - 128 с.

Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. - Т.1. Поезія. -К.: Наукова думка, 1976. - 503 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності : 2-е наукове видання. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)