ІЛЛЯ БІЛЯВСЬКИЙ: ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ДОЛЯ

Оксана Яремчук

Анотація


У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях основоположника історичної психології, видатного українського вченого Іллі Григоровича Білявського. За його концепцією, особливість історичної психології полягає в тому, що вона апріорі передбачає за власний об’єкт і системно вивчає реальну цілісну людину, котра об’єктивує свої психодуховні властивості у творіннях мистецтва, філософії, в політиці, науці, здійснюючи тим самим учинки самоперевершення. Її предметом є соціально-історична свідомість і несвідоме як та реальність, що пов’язує людину із суспільством, цивілізацією, історією в цілому. Психолого-історична реконструкція психічних процесів особистості в історії дозволила вченому поглянути на психологічну поставу поколінь минулого, що стало фундаментом міждисциплінарних пошукувань представників Одеської школи історичної психології. У зв ’язку з цим аргументований розвиток комплексного підходу в психології як взаємо-доповнення низки тематизмів, епістем та сутнісних психологічних узмістовлень, що сформульовані у персоніфікованому форматі названої школи.

Ключові слова


історична психологія; І.Г. Білявський; соціально-історична свідомість і несвідоме; психолого-історична реконструкція; психічні процеси особистості в історії; Одеська школа історичної психології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белявский И.Г. Исповедь пасынка века. - Одесса: ОКФА, 1997. - 472 с.

Белявский И.Г. Историческая психология. -Одесса: Одесский государственный ун-т, 1991. - 250 с.

Белявский И.Г. Контраверсивная психология. -Одесса: Виктория, 2003. - 302 с.

Белявский И.Г. Лекции по исторической психологии. - Одесса: Астропринт, 2004. - 448 с.

Белявский И.Г. Мистические учения в новейшей истории психологической науки: Монография. -Одесса: Астропринт, 2002. - 424 с.

Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции. - Одесса: Астропринт, 2000. - 412 с.

Белявский И.Г. Основы психологии личности. -Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1974. - 101 с.

Белявский И.Г. Развитие психолого-исторических представлений. - К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. - 72 с.

Белявский И.Г. Теоретико-методологические основы психолого-исторических исследований: ав-тореф. дисс... д-ра психол. наук: 19.00.01. - Ростов-на-Дону, 1985. - 28 с.

Белявский И.Г., Шкуратов В.А. Проблемы исторической психологии. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1982. - 223 с.

Білявський І.Г. Соціальна перцепція. - Одеса: Астропринт, 2000. - 116 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)