РЕФЛЕКСИВНА СУТНІСТЬ ЛОНГІТЮДНОГО ІННОВАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Ярослава Бугерко

Анотація


У статті розглядаються особливості рефлексивного довкілля-середовища як такої організованості освітнього процесу, яка дозволяє максимально повно реалізувати позитивний потенціал вчителя і учня в розумовому, соціальному, екзистенційному і духовному розвитку, внутрішньо мотивуючи їхню сумісну роз-вивальну взаємодію. Аналізується сутність лонгі-тюдного інноваційно-психологічного експерименту, який полягає в поетапному переході школи від традиційної освітньої моделі до модульно-розвивальної і містить такі етапи, як підготовчо-організаційний, діагностико-концептуальний, формувально-розвивальний і результативно-узагальнювальний. Визначені умови, принципи і показники рефлексивно-співтвор-чого середовища в інноваційній системі навчання на кожному із зазначених етапів; показано, що використання ефективних технологій і методів інноваційної освіти, створення повноцінного рефлексивного освітнього часопростору забезпечують цілеспрямований розвиток рефлексивних процесів в учасників мо-дульно-розвивального навчання, уможливлюють прийняття ними продуктивного стилю життя, що дозволяє мобілізувати і реалізувати свої кращі здібності і рефлексивно-творчі ресурси особистості у цілому.


Ключові слова


освітня діяльність; рефлексивність; модульно-розвивальна система навчання A.B. Фурмана; рефлексивне освітнє довкілля-середовище; лонтітюднийінноваційно-психологічний експеримент; рефлексивно-співтворча взаємодія; розвиток рефлексивності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бодцарчук О.І. Експериментальна психологія : [курс лекцій] / Олена Іванівна Боднарчук. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

Бугерко Я. Дослідження психологічних особливостей розвитку рефлексивності освітньої діяльності / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. - 2008.

- №3. - С. 67-92.

Гуменюк О. Духовно-універсумне самотворення

- центральна ланка психологічного впливу / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 10-28.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за мо-дульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 33-76.

Ладенко И.С. Рефлексивное развитие познавательно-творческой активности / И.С. Ладенко, С.Ю. Степанов. - Новосибирск, 1990. - 55 с. - (Препринт / АН СССР, Сибир. отделение. Ин-т истории, филологии и философии).

МамардашвилиМ.К. Стрела познания: набросок естественно-исторической гносеологии / Мераб Константинович Мамардашвили [под. ред. Ю.П. Сено-косова]. - М.: Языки русской культуры, 1996. - 304 с.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: уч.пос. [для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М. : Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организации : [монография] / Сергей Юрьевич Степанов. - М. : Наука, 2000. -174 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Теоретична концепція інноваційного програмно-методичного забезпечення освітнього процесу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. -2008. - № 3. - С. 123-156.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. -2001. - № 3. - С. 105-144; 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман А. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку // Анатолій Фурман // Освіта і управління. -1997. - Т. 1, № 3. - С. 39- 56.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)