ФОРМОВИЯВИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Надія Гнасевич, Ірина Гнасевич, Володимир Паучок

Анотація


У статті розглядаються формовияви української ментальності в контексті сьогоденних проблем державотворення. Увага зосереджується на пошуку дієвих загальнотеоретичних та методологічних способів і механізмів впливу національної ментальності на розвиток правової держави. Проаналізовано діалектичну взаємодію менталітету і політичної культури нації, аргументована геополітична та психокультурна “межо-вість” України, виявлено домінантні риси української душі, які сприяють розбудові громадянського суспільства і які негативно впливають на цивілізаційний поступ країни у світове співтовариство.

Ключові слова


Україна; ментальність; правова держава; політична культура; нація; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрійчук О. Україна-Європа: Тести на сумісність. - Київ: Смолоскип, 2007. - 370 с.

Бичко А. Конституція Пилипа Орплика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство. - 2010. - №3. - С. 8-68.

Бичко А., Бичко В. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження //Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.

Колодюк А. Проблеми переходу до інформаційного суспільства // Політичний менеджмент. - 2004. - № 6 (9). - C. 129-137.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. - K.: KM Академія, 1999. - 32 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х томах. -M.: Мысль, 2001. - Т.2. - С. 526.

Ознаки та принципи правової держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL : http:// www.refine.org.ua/pageid-2230-1 .html. - Назва з екрана.

Попадннець Г. Національна ментальність як чинник розвитку української правової культури (від Княжої Доби до кінця XVIII ст.) / Г. Попадинець // Вісник львівського університету. Філософські науки. - 2007. - №10. - С. 222-223.

Правосвідомість і правова культура [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL : http://pravo-dom.ru/ pravoznavstvo/68/493-pravosvidomist-i-pravova-kultura

Філософський енциклопедичний словник. - K.: Абрис, 2002. - С. 369-370.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Юрій М.Ф. Політологія. - K.: Дакор, 2006. - 416 c.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів. - Мюнхен: Вид-во Українського Вільного Університету, 1993. - 241 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)