ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ: ВІД ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ ДО ТВОРЧОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ

Петро М’ясоїд

Анотація


Здійснюється метатеоретичний аналіз творчого шляху В.А. Роменця, простежується величний поступ його психологічної думки. Теоретична система вчинку вченого характеризується як взаємодоповнення низки теорій - творчості, історії всесвітньої психології, історичної психології, психології людини як феномена способу буття, життєвого шляху людини, а також як натхненної особистості, філософії минущого та канонічної психології. Аргументовано доводиться, що ця система створюється історико-логіко-психологічним чином, охоплює духовні надбання людства, відтворює і логічно завершує практику людського самопізнання. Виокремлюється роль автора у процесі психологічного пізнання, наголошується на моменті діалогічності та дії принципу доповнюваності у цьому процесі. Стверджується, що таке пізнання нескінчене, що життя того, хто ознаменовує його внесками непересічної вагомості, триває доти, доки творчість мислителя спонукає до діалогу і знаходить у ньому своє інобуття.


Ключові слова


теоретична система В.А. Роменця -теорії вчинку; творчості; історії всесвітньої психології; історичної психології; психології людини як укоріненого в буття феномена; життєвого шляху людини; філософії минущого; людини як натхненної особистості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Роменець В.А. Аналіз творчого процесу / В.А. Роменець // Філософська думка. - 1972. - № 1. - С. 52-62.

Роменець В.А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології / В.А. Роменець // 3 історії філософської думки на Україні. - К.: Наукова думка, 1965. - С. 104-118.

Роменець В.А. Історичне становлення психологічних знань / В.А. Роменець // Основи психології: Підручник / 3а заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 94-110.

Роменець В.А. Історія психології: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вищ. шк., 1978. - 439 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник / В.А. Роменець. -К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології /

В.А. Роменець // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник / В.А. Роменець. - 3-є вид. -К.: Либідь, 2004. - 288 с. (Відредаговане видання 1971 р.).

Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой / В.А. Роменец. - 2-е изд. -К.: Либідь, 2003. - 232 с. (Відредаговане видання 1989 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)