КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ: ВЧИНОК, ІСТОРІЯ, ОСОБИСТІСТЬ

Віталій Татенко, Тетяна Титаренко

Анотація


В дослідженні теоретико-методологічному обґрунтуванню піддягають три джерела-витоки канонічної психології як самобутнього перспективного напряму розвитку світової психологічної думки кінця XIX століття, фундатором якого є видатний український учений Володимир Андрійович Роменець. Перше змістове упредметнення пов’язано із філософсько-психологічною теоріє вчинку та ґрунтовно розробленою автором “Великою Логікою Вчинку”, основні складові якої позначені поняттями “ситуація”, “мотивація”, “дія” і “післядія”; друге - центрується на оригінальній і вкрай евристичній версії історії психології академіка Роменця, що зреалізовує зв’язок логічної та історичної організованостей учинку в лоні розвитку психології від найдавніших часів (Первісне суспільство, Стародавній світ) до завершення XX століття, а у підсумку описує історичні періоди становлення людства як надскладну динаміку зміни логічної структури вчинку в його покомпонентному (ситуаційному, мотиваційному, дійовому і післядійовому) уможливленні; третє - активізує постмодерністськи зорієнтовані концепти і світоглядні горизонти постання особистості, котра визначається загальним контекстом її життя, який задає суспільство, культура, історія, релігія, держава, і котра є творцем власної історії, де її творчість - це передусім самотворення.


Ключові слова


В.А. Роменець; канонічна психологія; вчинок; М.М. Бахтін; Г.С. Сковорода; С.Л. Рубінштейн; категорійний лад психології; “Велика Логіка Вчинку”; суб’єктно-вчинкова парадигма; ідея і закон учинку в контексті історії психології; особистість; культура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)