ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ ЯК МЕТОДОЛОГ ПСИХОСОФІЙНОГО ДУХУ

Анатолій В. Фурман

Анотація


У статті висвітлюється різнобічний талант видатного українського психолога-мислителя B.A. Роменця, котрий, опонуючи масовому повсякденню, реалізувався як фундатор нової філософсько-психологічної системи загальнолюдської культурної значущості. Його історична постать вражає не лише титанічною працьовитістю, колосальною ерудицією і вагомими творчими здобутками, але й досконалістю діалектичного вчинкового мислення, що у взаємодоповненні дали змогу створити “вселенський теоретичний світ” виняткової повноти й метасистемної досконалості. Обґрунтовується теза, що “В.А. Роменець - це Гегель у психології”, у зв’язку з чим наводяться логіко-змістові та суто процедурні паралелі між їх енциклопедичними ученнями. Зокрема, стверджується, що обох мислителів об’єднують не лише методологічні настановлення і засновки миследіяльності, а й діалектичний метод, що здійснюється у творчості українського достойника за вчинковим принципом. У підсумку доведено, що саме завдяки методу вчинкової діалектики академіку Ро-менцю вдалося виявити вчинковий архетип, створити психософію вчинку та новий синтетичний напрям розвитку соціогуманітарного знання - канонічну психологію. Стверджується, що пропонований спецвипуск журналу є спільним проектом відомих українських і російських науковців, що уможливлює поскладове розгортання вчинку (його ситуаційне, мотиваційне, дійове і післядійове визначення) у лоні руху-поступу самотвориль-ної думки як єдності принципів, форм, методів і засобів учинкового методологування. Так уреальнюється вчинковий канон, а метод учинкової діалектики примножує потенціал людського духу та збагачує культуру.


Ключові слова


талант; В.А. Роменець; учинкове мислення; теорія вчинку; історія психології; Велика Логіка Вчинку; Г.В.Ф. Гегель; теорія діалектики; метод учинкової діалектики; принцип кватерності; вчинковий архетип; психософія вчинку; психологічний канон

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. - 3-є вид. -K.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2007. - 650 с.

Балл Г., Нікуленко О. Практикування вчинку в теоретичному дорібку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 124-129.

Бичко А., Бичко В. Феномен української інтелігенції // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.

Біблія або книги святого письма Старого й Нового заповіту / Пер. проф. Івана Огієнка. - Українське біблійне товариство, 2002. - 1376 с.

Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 92-105.

Ждан А. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 39-50.

Мусатов С. Сторінки пам’яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 179-180.

М’ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 64-91.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: Підручник: у 2 т. - K.: Алерта, 2011. - Т.1. - 496 с.

Роменець В. Вчинкова організація канонічної психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимиром Роменцем) // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 170-176.

Соколова О. До визначення поняття “вчинок” і до розв’язання проблеми “внутрішнє - зовнішнє” у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьева // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 130-142.

Татенко В.О, Титаренко Т.М. Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : життя як вчинок і подія / / Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - K.: Либідь, 1998. - С. 7-37.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Тернопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Об’єкт-миследіяльнісна сфера віта культурної методології: постановка проблеми // Віта-культурний млин: методологічний альманах. - 2010. -Модуль 12. - С. 4-8.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2010. -№2. - С. 7-24.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. - М.: АСТ; Харьков: Фомо, 2003. - 620 с.

Бреусенко А.А. Развитие поступкового принципа в “Истории психологии” В.А. Роменца // “Ars vetus -Ars nova”: В.А. Роменець. - K.: Гнозис, 2001. - С. 64-79.

Выготский Л.С. Психология. - М.: Изд-во Э^МО-Пресс, 2002. - 1008 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. -М.: Дело, 2004. - 208 с.

Румянцева Т.Г. Гегель (Hegel) Георг Вильгельм


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)