ВПЛИВ КОНГНІТИВНОГО СТИЛЮ НА ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ

Ольга Скориніна

Анотація


Досліджені дискримінанті властивості показників пам’яті залежно від впливу когнітив-них стилів “диференційованість поля” і “тип реагування”; виявлені найхарактерніші складові пам’яті.

Ключові слова


когнітивний стиль; поленезалежність; полезалежність; імпульсивність; рефлексивність; пам’ять; саморегуляція запам’ятовування; безпосереднє відтворення; відстрочене відтворення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Колга В. Возможные миры когнитивных стилей // Когнитивные стили.— Таллин: ЭИНЛ, 1986. — С. 32 — 37.

Палей И.М., Магун В.С. Психологические характеристики личности и предпосылки ее социальных потенциалов // Социальная психология. — Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1978. — С. 90 — 105.

Семинар по когнитивным стилям // Вопросы психологии. — 1986. — №5.— С. 187-188.

Clauss G. Zur Psychologie Kognitiver Stile. Neure entwicklungen in grehzbereich von allgemeiner und personlichkeit psychologie / / Zur psychologischen personlichkeits forschung. — Berlin, 1992. — N 1. — P. 122 — 140.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)