ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ УПРЕДМЕТНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА ШИНКАРУКА

Володимир Ярошовець

Анотація


В контексті новоявленого постання Київської філософської школи, що започаткована під завісу 50-их років минулого століття П.В. Копніним, різнобічно, аргументовано і цілісно висвітлюється творчість відомого українського мислителя Володимира Іларіоно-вича Шинкарука (1928-2001). Зокрема, не лише ставляться, а й знаходять адекватні путівники-способи розв’язку засадничі проблеми філософії як світогляду, науки, форми суспільної свідомості і феномена культури: її предмета та його місця у царині історії філософії; співвідношення останньої з наукою, світобаченням, культурою, мисленням і практикою суб’єктного повсякдення; духовних регуляторів людської життєдіяльності - віри, надії, любові, свободи, відповідальності, творчості, духовності, місії філософа; екзистенційно-антропологічного усистемлення розлого вмотивованого, пристрасного і водночас максимально дисциплінованого, авторського філософування; методологічного і суто парадигмального обґрунтування сучасного історико-філософського дискурсу.


Ключові слова


Київська філософська школа, Г.С. Сковорода; П.Д. Юркевич; П.В, Копнін; В.І. Шинкарук; предмет філософії; історія філософії; спосіб філософування; діалектичний метод; світогляд; антропологічний та екзистенційний мотив-вимір; методологічна парадигма

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. - К.: Наукова думка, 1966. - 288 с.

Копнин П.В. Философские идеи В.И. Ленина и логика. - М.: Наука, 1969. - 483 с.

Табачковський В.Г. Рефлексивний потенціал I. Канта та вітчизняний неомарксистський філософський критицизм // Шинкарук В.І. Вибрані твори: у 3-х т. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2003. - Т. 1. - С. 44-54.

Табачковський В.Г. У пошуках невтраченого часу. Нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. - К.: Вид. ПАрАПАН, 2002. - 300 с.

Шинкарук В. Віра, Надія, Любов // Віче. - 1994. -№3 (24). - С. 145-150.

Шинкарук В.И. Изменение предмета философии в связи с возникновением современного экспериментального естествознания // Шинкарук В.І. Вибрані твори: у 3-х т. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2003. - Т. 1. - С. 371-390.

Шинкарук В.И. Ленинизм и современные проблемы историко-философской науки. - М., 1970. - 272 с.

Шинкарук В.І. Марксистська філософія і світогляд // Філософська думка. - 1969. - №1.

Шинкарук В.И. Мировоззрение и философия (Историко-философский аспект) // Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии.

- М.: Наука, 1988.

Шинкарук В.И. Предмет философии в его историческом развитии // Шинкарук В.І. Вибрані твори: у 3-х т. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2003. - Т. 1. - С. 55-72.

Шинкарук В.І. “Хрущовська відлига” і нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 1960-х роках // Філософська думка. - 1998. -№ 4-6. - С. 5-22.

Ярошовець В., Бичко І. Історія, філософія, історія філософії // Філософська думка. - 2003. - № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)