ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПРИЧИН НАВЧАЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ

Валерія Цуканова

Анотація


У дослідженні причин неуспішності брали участь невстигаючі учні середньої школи та студенти, які “провалили” сесію. Обидві групи обстежуваних були відхронометровані методом відтворення заданої тривалості [13]. За результатами підраховані: “t- тип” особистості, t — для середньогру-пового суб’єкта (учні та студенти окремо), квадратичне відхилення ( 5) як показник якості ходу власного годинника для середньогрупового суб’єкта. В результаті зафіксований середній бал неуспішності учнів та студентів. Останнім був запропонований опитувальник, дані якого вказують на наявність синдрому власного психологічного незадоволення особистості на момент проходження сесії. Насамкінець проводиться порівняльний аналіз а-по-казників невстигаючих школярів і студентів.


Ключові слова


індивід; навчальна неуспішність; середньогруповий суб’єкт; психологічний стан; вікова фаза; великий біологичний цикл; якість ходу власного годинника; інтелект; розумові здібності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Головіна Н.В. Часовий параметр як характеристика інтелектуального потенціалу особистості // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 1999. - №2. - С. 218-225.

Цуканов Б. Й. Диференціальна психологія. Конспект лекцій. - Одеса: Астропринт, 1999. - 68 с.

Цуканов Б.Й., Страцинська I.A. Метрика життєвого шляху творчої особистості / / Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 18-25.

Ананьев Б.П. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. - С. 107-112.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. // Вопросы психологи. - 1978. - №4. - С. 23-35.

Бурменская Г.В. и др. Возрастнопсихологическое консультирование. - М.: Изд-во Московского университета, 1990. -134 с.

Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. - М., Просвещение, 1973. - 280 с.

Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков: Основы психиатрических знаний. - М.: Академия, 1998. - 304 с.

Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. - К.: Радянська школа, 1990. - 56 с.

Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1982. - 225 с.

Психология / Под ред. А.А. Крылова. - М.: Проспект, 1999. - 584 с.

Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ./ Общ. ред. А.С. Спиваковский. - М.: Прогресс, 1987. - 424 с.

Фресс П. Восприятие и оценка времени. - М. Прогресс, 1978. - Вып.6 - С. 88-130.

Цуканов Б.Й. Время в психике человека.: Монография. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Цуканова В.Б. Хронометрический показатель ослабленной успеваемости. // Наука і освіта. - 2001. - №1. - С. 83-85.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)