"ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ" КАРЛА ПОППЕРА У ФОРМАТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Микола Кравець

Анотація


Проаналізована актуальність поглядів Карла Поппера на проблеми держави і суспільства в умовах постіндустріальної трансформації останнього в інформаційний соціум. Відстежений розвиток ідеї універсальності фалібілізму як методу формування альтернативних пропозицій під час розв’язування складних соціальних завдань.

Ключові слова


філософія політики; К. Поппер; політична культура; інформаційне суспільство; система; структура; фалібілізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


І. Дашкевич Я. Сутінки інтелігенції як чинник національної катастрофи: моральні критерії поппе-ризму і марксизму // Національні інтереси. - 2000. -№3. - С. 22-27.

Slomski W. Tezy sweaty. Szkice o fïlozofii Karla Rajmunda Poppera. - MIX: Warszawa, 2001. - 165 s.

Domalewski W. Fallibilizmjako powszechna zasada filozofii, w: Szkice z filozofii wspolczesnej. Prace filozoficzne LXXI. - Wroclaw, І 992. - S. 41.

Popper K.R. Nedza historycyzmu. - Warszawa, 1999. - s. 65 n.

Popper K.R. W poszukiwaniu..., dz. cyt., s.82 n.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)