ЖИТТЄВО-СТИЛЬОВИЙ КОНЦЕПТ МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ: ПРОФЕСІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

Жанна Вірна

Анотація


Обґрунтування життєво-стильового концепту особистості зумовлено сучасними вимогами психологічної теорії і практики. У роботі розкрито психологічний зміст та основні закономірності стильового прояву мотиваційно-смислової регуляції психологів залежно від рівня їх професійного досвіду та компетентності. Розроблена автором модель мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації демонструє шляхи формування професійного досвіду психолога як варіантів конструктивної реалізації його актуальних і потенційних можливостей. Виявлено структурно-функціональні та динамічні особливості зазначеної регуляції професійної реалізації психолога на всіх етапах його професійного становлення - від оптанта до дипломованого фахівця з досвідом роботи. Репрезентація процесуальних і результативних характеристик професійного досвіду психолога покладена в основу обґрунтування типології стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації психолога. Дослідження стильового прояву такої регуляції засобами операційної та тенденційної фіксацій професійного досвіду дало змогу визначити психологічну характеристику стилів та виявити основні критерії їх формовияву.


Ключові слова


мотиваційно-смислова регуляція; професіоналізація; стиль мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації; професійний досвід; професійна ідентифікація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації особистості. - Автореф... доктора психол. наук: 19.00.07. - K., 2004. - 26 с.

Вірна Ж.П. Основи професійної орієнтації: Навч. посібник. - Луцьк: РВВ Вежа, 2003. - 156 с.

Макснменко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). - М.: Рефл-бук, K.: Ваклер, 2000. - 320 с.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)