ТЕХНОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Оксана Гуменюк

Анотація


теоретично окреслені соціально-психологічні умови ефективності різнотипних обмінів у системі інноваційного навчання, проаналізовані аспекти соціального спілкування залежно від періодів функціонування цілісного модульно-розви-вального оргциклу і запропоновані відповідні моделі оптимізації спільної освітньої діяльності культуротворчого змісту.

Ключові слова


інноваційна освіта; модульно-розвивальна система; інформаційний, діловий, психологічний, духовний обміни; аспекти; механізми та результати спілкування; періоди освітнього оргциклу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 376 с.

Бобнева М.И. Особенности нормативной регуляции поведения человека в организации // Психологические механизмы регуляции социального поведения. - М.: Наука, 1979. - С. 44-75.

Брудный А.А. О проблеме комуни-кации // Методологические проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1975. - С. 165-182.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Психологічні закономірності соціального спілкування в організації // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2000. - №9. - С. 31-34.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. -С. 33-76.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. -384 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К.: КДУ, 1985. - 304 с.

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., По-гольша В.М. Межличностное общение. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.

Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е.В. Шорохова, М.И. Бобнева. - М.: Наука, 1976. -368 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. -М.: Прогресс, Универс, 1994. - 480 с.

Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов // Методология и методы социальной психологии. - М.: Наука, 1977. - С. 54-71.

Фурман А. Експериментальна школа - практика творення модульно-розвивальної системи освіти // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 127-135.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна система: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 21-26.

Хараш А.У. К определению задач и методов социальной психологии в свете принципа деятельности // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. - М.: МГУ, 1977. - С. 21-32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)