АРХІТЕКТОНІКА ТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВААЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Анатолій Фурман

Анотація


Висвітлюється інноваційний досвід теоретичного, експериментального та експертно-діагностичного обгрунтування однієї із важливих програмних версій запо-чаткування модульно-розвивальної системи - Школа творення, яка з 1997 року, під нашим керівництвом, реалізується педагогічним колективом ЗОШ №46 м.Херсона; зокрема, аналізуються концептуальні засади зазначеної наукової програми, де вихідною є теза про можливість творення людиною культурного довкілля, своєї гуманної універ-сальності-індивідуальності, нарешті, безмежного внутрішнього простору власного духовного самоздійснення в царині земного життя; характеризуються експериментальні умови у конструюванні школи як соціо-культурної освітньої системи, альтернативні логіки розгортання дидактично організованого соціального процесу - пізнавально-інформаційна і соціально-культурна, необхідні і достатні умови проектування ефективного модульно-розвивального заняття; експериментально доводиться конструктивний вплив інноваційної стратегії, тактики і техніки ведення ментально зорієнтованого навчання на зростання інтелектуального і соціального потенціалу учнів, психологічну грамотність учителів, процесуальну неперервність і духовну насиченість актуальної розвивальної взаємодії в класі.


Ключові слова


інноваційна освіта; соціально-психологічний експеримент; наукова програма; модульно-розвивальна система; інноваційна діяльність; логіка розгортання освітнього процесу; психосоціальний (культурний) розвиток особистості; інтелектуальне тестування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии. - К., 1996. - 32 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу: Автореф. дис... канд. психол. наук. -К., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка:19.00.05. - 20 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська / / Рідна школа:Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Фурман А., Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання:передумови, новації, впровадження / / Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С.94-124.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К., 1997. - 340 с.

Фурман А.,Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи / / Освіта і управління. - 1998. -Т.2, №3. - С.98-109.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - К., 1999. - 56 с.

Школа здібностей. Фундаментальний експеримент у СШ №44 м.Запоріжжя // Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - №8. - 80 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)