ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЯВУ ЗАХВОРЮВАНЬ УРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Світлана Бондаревич

Анотація


У нашому дослідженні були проведені: 1) психологічна діагностика, 2) виділення основних діагностичних індивідуально-типологічних параметрів, 3) аналіз вікових С-пе-ріодів з виокремленням точок фазової сингулярності групи пацієнтів, котрі страждають захворюваннями нирок і сечостатевої системи. У підсумку проведеної роботи вдалося дещо вдосконалити зміст діагностики, терапії, профілактики, а також проводити тривале прогнозування захворювань урологічного профілю і супутньої патології; оптимізувати практичну діяльність фахівця-медика.

Ключові слова


наукова школа Д.Г. Елькіна - Б.И. Цуканова; біологічний годинник індивіда; захворювання урологічного профілю; “С-періодичність”; “рівноважний” тип темпераменту; точки “фазової сингулярності"

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Айзенк Г. Ю. Психология: Польза и вред. Смысл и бессмыслица. Факты и вымысел: Пер. В.В.Гуриновича. - Мн.: Харвест, 2003. - 912 с.

Корольчук М. С., Осьодло В. І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М. С. Корольчука. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 с.

Бондаревич С. М. Індивідуально-типологічні властивості хворих урологічного профілю // Вісник ОНУ - Одеса: Астропринт, 2005. -Том 6. Психологія. - Випуск 9.

Ильин Е. П. Психология индивидуальных отличий. - СПб.: Питер, 2004. - 701с.

Простатиты / Юнда И. Ф. - К.: Здоровье, 1987. - 192с.

Савенкова І. І. Локалізація симптомів хронічних неінфекційних захворювань у типологічних групах // Вісник ОНУ. - Одеса: Астропринт, 2003. - Том 8. Психологія. - Випуск 10. - С. 132-145.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2004. - 713 с.

Цуканов Б. И. Время в психике человека: Монография. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Цуканов Б. Еволюційне відлуння індивідуальних відмінностей // Психологія і суспільство. - 2002. - №2. - С. 126-148.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)