ВИДІЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В ОКРЕМУ ПІДСИСТЕМУ ОБЛІКУ: НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Михайло Лучко, Оксана Адамик

Анотація


Реформування податкового законодавства характеризується спробою утвердити податкові розрахунки як окрему підсистему бухгалтерського обліку, що вимагає належного методичного забезпечення. Податкові розрахунки для обробки та формування інформації оперують за сучасних умов інструментарієм (документування, звітність, різноманітні спеціальні розрахунки оподаткованої бази та суми податку), якого недостатньо для диференціації видів обліку.


Ключові слова


бухгалтерський облік; податкові розрахунки; економічна психологія; економічна свідомість; мотиви дії; психологічні бар’єри

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Галицькі Контракти. — 1997. — №26. — С.36-54.

Закон України “Про податок на додану вартість”// Галицькі Контракти. — 1997. — №32. — С.41-56.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” // Урядовий кур’єр. - 1999. - № 162 (1 вересня). - С. 7-10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 5. - С. 7-11.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246. / / Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. -Тернопіль : Лілея, 2000. - С. 55-59.

Бородкин A. C. Бухгалтерские тупики в налоговом законодавстве // Світ бухгалтерського обліку. — 1998. — №1. — С. 33-40.

Валуев Б. І. Проблеми управлінської організації бухгалтерського обліку // Світ бухгалтерського обліку. — 1998. — №1. - С. 2-11.

Вишневський В. П. Взаємозв’язок оподаткування підприємства і бухгалтерського обліку // Фінанси України. — 1999. - №6. — С. 29-40.

Голов С. Бухгалтерський облік в Україні: проблеми та рішення // Бухгалтерський облік і аудит. - 1997. - №10. - С. 12-23.

Литвин Ю. Я. Податковий облік: хто його повинен вести, або як допомогти бухгалтеру у його відносинах з ДПА? // Світ бухгалтерського обліку. - 1997. — №6. — С. 3-13.

Малишкін О. І. Податковий облік: ситуації та рішення. Посібник. - К. : Лібра, 1999. - 224 с.

Марич П. Деякі питання організації податкового обліку прибутку // Бухгалтерський облік та аудит. — 1997. — № 10. - С. 57-59.

Зазыхин В. Г., Чернышов А. П. Менеджер: психологические аспекты професии. - М., 1992. - 145 с.

Комінко С., Курант Л., Самборська О., Фетодюк Т., Ніколенко С. Психологія в менеджменті. Навчальний посібник. - Тернопіль, 1999, - 400 с.

Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. - К.: КДУ, 1995. - 304 с.

Кудряшова Л. Д. Каким быть руководителю. - Л., 1986. - 186 с.

Основи психології / За заг. ред. О. В. Ки-ричука, В. А. Роменця. - 2-е вид. - К.: Ли-бідь, 1996. - 632 с.

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка. - 1999. - 422 с.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Экономическая психология: социокультурный подход // Под ред. И. В. Андреевой. - СПб : Питер, 2000. - 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)