КЛАСИЧНА І КОРПОРАТИВНА ОСВІТА У ХХІ СТОЛІТТІ - ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗВИТКОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ

Юрій Москаль

Анотація


Виходячи з тенденції розвитку глобальних освітніх систем в останні роки, розглянути і проаналізувати шляхи новаційного становлення класичної і корпоративної освіти на початку XXI століття; проаналізувати їх спільні риси та основні відмінності; окреслити стратегії розвитку світової освітньої сфери на сучасному етапі інваріантного суспільствотворення.


Ключові слова


корпоративна освіта; корпоративний університет; корпоративна культура; внутрішньокорпоративна система знань; глобалізація; технополіс; мегалополіс; клас інтелектуалів; організація; котра навчається; суспільство; яке навчається; сертифікований фахівець

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Альтбах Ф. Г. Знание и образование как международный товар: крушение идеи общественного блага // Alma mater. - 2002. - № 7. - С. 39-47.

Зименков Р., Романова Е. Инвестиционная активность американских ТНК как субъектов процесса глобализации // Российский экономический журнал. - 2004. - № 3. - С. 15-33.

Иноземцев Б. А. “Класс интеллектуалов” в постиндустриальном обществе // Социологические исследования. -2000. - № 6. - С. 31-42.

Каверина Э. Ю. Высшее образование в США: Источник финансирования // США-Канада. - 2003. - № 7. - С. 98-112.

Лиферов А. П. Образование в стратегиях транснациональных корпораций // Педагогика. - 2005. - №2. - С. 79-91.

Москаль Ю. Особливості фінансування вищої освіти країн світу // Психологія і суспільство. - 2003. - №1. - С. 110-118.

Москаль Ю. Управління системою освіти як економічна проблема // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка освіти” НДІ Вищої освіти АПН України. - Том 1.

- Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 93-97.

Покровский Н. Корпоративный университет: утопия, антиутопия или реальность? // Платное образование. - 2004. - №11. - С. 23-29.

Супян Б. “Утечка мозгов”: мировые и российские тенденции // Человек и труд. -2003. - № 7. - С. 63-78.

Schultz T. Investing in People. - Berkeley, 1981. - 324 р.

Thurow L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals. Companies and Countries in a Knowledge - Based Economy. - N.Y., 1999. - 318 р.

Touraine A. The Post-Industrial Society. Tomorrow Social History: Classes, Conflict and Culture in the Programmed Society. - N.Y., 1974. - 275 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)