ЧАС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ В МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Оксана Гуменюк

Анотація


У процесі теоретизування аналізується власне час у суспільному житті людини та у форматі протікання модуль-но-розвивального навчального циклу освітньої діяльності. Зокрема, доводиться, що учасники інноваційних взаємин оперують й оволодівають знаннями, уміннями, нормами, цінностями завдяки часовій організації психіки, яка функціонує у процесі безпосередньо й опосередковано пережитого часу. Останній відбувається у потоці переходів від вічного (осягнення духовного) до майбутнього (здійснення освітніх вчинкових дій) через теперішнє (процес нормонаслідування та ситуативної соціалізації) у минуле (досвід оволодіння знаннями і вміннями, спілкування та життєзреалізування).

Ключові слова


опосередковано і безпосередньо пережитий час; минуле; теперішнє; майбутнє і вічне; модульно-розвивальна система; сфери змістового модуля; навчальний модуль як реальна розвивальна взаємодія у просторі-часі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 31-37.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

Біблія або книги святого письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. Івана Огієнка. - К.: Українське Біблійне Товариство, 2002. - 1375 с.

Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. - К.: Наукова думка, 1984. - 207 с.

Гуменюк О. Є. Простір і час як сутнісні параметри психокультурного оргвпливу // Вісник Одеського національного університету. - 2002. - Т.7. - Вип. 3. Психологія. -С. 12-22.

Зинченко В. П. Время - действующее лицо // Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 36-54.

Зинченко В. П. Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. - 2003. - №5. - С. 3-17.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций.

- К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Ковалев Г. А. О системе психологического воздействия // Психология воздействия (проблемы теории и практики). -М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Психология самосознания. - Самара: БАХРАХ-М,

- 672 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Фресс П. Восприятие и оценка времени // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - Вып. 6. - С. 88-130.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти: Інформаційний бюлетень. - Вип. 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. -С. 4-7.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Цуканов БИ. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Элькин Д. Г. Восприятие времени. - М.: АПН РСФСР, 1962. - 212 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)