ОСОБЛИВОСТІ СИТУАТИВНОГО ТА ВІКОВОГО РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Оксана Гуменюк

Анотація


У процесі дослідження цієї наукової проблеми обґрунтовуються такі аспекти як: зовнішність та її вплив на розвиток Я-концепції людини, роль сім’ї в інваріантах розвитку самооцінки дитини, особливості розвитку Я-кон-цепції школярів у взаємозв’язку із навчальною успішністю, розвиток Я-концеп-ції у період юності, особливості Я-кон-цепції наставника на тлі його спроможності до самозростання.


Ключові слова


розвиток; Я-концепція; самосвідомість; образ тіла; схема тіла; фізичне Я; тілесне Я; Я-об-раз; розвиток низької; середньої та високої самооцінки; відчуття власної загальної адекватності та неадекватності; генеративність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 198б. - 421 с.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001.

- №2. - С. 33-7б.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: прайм-Еврознак, 2003. - 512 с.

Крэйг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. -992 с.

Психологическая энциклопедия. - 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2003. - 109б с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х тт.. - М., 1989. - Т. 2.

Слободчиков И. М., Самуйлова О.И. К вопросу о развитии “образа Я” в предшкольний период детства // Психологическая наука и образование. - 2004. - №1. - С. 18-21.

Ткачук С. Психологічний аналіз самотворення позитивної Я-концепції // Психологія і суспільство. - 2003. - №3. - С. 107-113.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Чепіга Л. П. Розвиток Я-концепції у підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Одеський національний ун-т. - Одеса, 2002. - 20 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 199б. - 344 с.

Glover E. The Birth of the Ego. - New York. - 19б8.

Levine L. E. Mine: Self-definition in two-year-old boys // Developmental Psychology. - 1983. - №19. - P. 544-549.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)