ДИХОТОМІЯ "АВТОРИТАРНІСТЬ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ" В ОНТОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ

Тамара Хомуленко, Борис Хомуленко

Анотація


Здійснюється критичний аналіз досліджень авторитарності в зарубіжній і вітчизняній літературі; обґрунтовується спроба добору комплексу методів діагностики методів авторитарності-демократичності; окреслюються адекватні предмету пошукування напрямки розвитку та корекції; наводяться результати власних досліджень щодо зв’язку авторитарності та внутрішньої конфліктності; висвітлюється ймовірна онтогенетична динаміка авторитарності особистості; визначається практична значущість розробок авторитарності в боротьбі зі схильністю до узалежнення.

Ключові слова


онтогенез; спрямованість особистості; авторитарність; демократичність; внутрішній конфлікт; юнацький вік; узалежнення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абалакина М. А., Агиев В. С., Мак-Фарланд С. Авторитарная личность в США и СССР // Человек. - М., 1990. -№6. - С. 110-118.

Адорно Т. Исследования авторитарной личности. - М.,

Баттлер Дж. Психика власти: Теория субъекции. -СПб, 2002.

Братченко С. Л. Методика НЛО // Направленность личности в общении. - Л., 1989.

Іванченко А. В., Сбруєва А. А. Концепції соціалізації у західній педагогіці // Вісник Житомирського університету. -Вип. З, серія пед. науки. - 2003. - С. 9-13.

Кон И. С. Психология предрассудка // Психология национальной нетерпимости / Под ред. Ю.В. Чернявской. -Минск, 1998.

Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности. - М., 2002.

Крючкова П. Г. Авторитарний дискурс. - К., 2003.

Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти. - К., 2001.

Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб., 1997.

Фанталова Е. Б. Диагностика внутреннего конфликта. - М., 1997.

Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. - СПб., 1998.

Altmeyer B. Right- wing authoritarianism. - Winnipeg Ontario Canada: University of Manitoba Press, 1981.

Duckitt J. Authoritarianism and group identification: A new view of an old construct // Political psychology. - 1989. - №10. - Р 63-84.

Roakeach M. The open and closed mind. - New York: Basic Books, 1960.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)