СОЦІАЛЬНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Оксана Гуменюк

Анотація


Постановка суспільної проблеми полягає у пізнанні персоніфікації, з’ясуванні значення символів, формуванні складної Я-концепції як важливих елементів соціального самостановлення людини, завдяки яким вона стає внутрішньо ціліснісною у взаємодії зі світом, позитивно організованою у системному ставленні до довкілля, а також впорядковує своє життя та адекватно переборює складні перипетії буденності.


Ключові слова


самоусвідомлення; символіка; лінгвістичні символи; природа Я; цілісність образу Я; інтроспекція; теорія соціального порівняння; робоча; складна Я-концепція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 560 с.

Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. -СПб.: Питер, 2003. - 512 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2000. - С. 245-2б9.

Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс.

- 10-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 544 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)