Я-КОНЦЕПЦІЯ У ПЛИНІ СОЦІАЛЬНОГО ДОВКІЛЛЯ

Оксана Гуменюк

Анотація


Під час дослідження цієї актуальної проблеми висвітлюються взаємозв’язок самоповаги, відчуття власної гідності та локусу контролю у системі соціального довкілля, стратегії суспільних самопрезентацій, роль незалежного і взаємозалежного Я у контексті культурного розмежування, значення концепції комунітарианізму у житті осіб, відмінність між самосвідомістю й саморозу-мінням, зміст та обсяг понять соціальної, ґендерної й індивідуальної ідентичності, що дасть змогу краще пізнати феномен Я-концепції у системі соціальної взаємодії.

Ключові слова


самоефективність; колективна ефективність; схильність на користь свого Я; ефект неправдивого консенсусу; зовнішній та внутрішній локус контролю; Я-структура; самопрезентація; незалежне Я; взаємозалежне Я; ефект посилання на себе; самобутність Я

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аронсон Э., Уилсон Т., Ейкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 560 с.

а. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 54-69.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1996. - 684 с.

МацумотоД. Психология и культура. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - С. 54-72.

а. Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. -СПб.: Питер, 2003. - 640 с.

Психология самосознания. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. - С. 245-269.

а. Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер Пресс, 1997. - С. 479-574.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 544 с.

Geertz C. The interpretation of cultures. - New York: Basic Books, 1973. - P. 48.

Kitayama S., Markus H. R., Matsumoto H. Culture, self and emotion: A cultural perspective on “self-conscions” emotion. Inj. P. Tangney, K. Fishen (Eds.), Self-conscions emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride. - New York: Guilford Press, 1995. - P. 439-464.

Maehr M., Nicholls J. Culture and achievement motivation: A second look. In N. Warren (Eds.), Studies in cross-cultural psychology. - London: Academis Press, 1980. - Vol 2. -P. 221-267.

Markus H. R., Kitayama S. Cultural vaniation in selfconcept. In G. R. Goethals, J. Strauss (Eds.), Multidisciplinary perspectives on the self. - New York: Springer-Verlag, 1991.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)