ПРОЦЕСИ РОЗГОРТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЦИКЛІ

Ярослава Бугерко

Анотація


За спеціально створених інноваційних умов навчання у школярів формуються і розвиваються рефлексивні знання, вміння, цінності, духовні смисли. Рефлексивна організація проблемно-пошукового мислення на інформаційно-пізнавальному періоді модульно-розвивального освітнього циклу забезпечує внутрішню потребу, змістовне налаштування і смислове прискорення розумової праці наступників. Роль рефлексії полягає в усвідомленні, контролі та регулюванні мислен-нєвої діяльності в очевидному для суб’єкта предметному змісті проблемної ситуації та побудові адекватної діяльної перспективи наступного пошуку. Два взаємодоповнювальні механізми інтелектуальної рефлексії - генерація і контроль - забезпечують регуляцію проблемно-операційних трансформацій змісту задачі, стимулюють розуміннєво-дослідницьку активність учнів під час розв’язування навчальних проблемних ситуацій.


Ключові слова


інноваційна модульно-розвивальна система навчання; рефлексивний компонент пізнавальної діяльності; інтелектуальна рефлексія; внутрішня проблемна ситуація; рефлексивна активність; рефлексивний контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Берцфаи Л.Ф., Романко В.Г. Исследование особенностей рефлексивного контроля. Сообщение 1. Функции рефлексивного контроля // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогіка, 1981.- № 2. - С. 68-72.

Бодрова Е.В., Юдина Е.Т. Исследование генезиса механизмов рефлексивной саморегуляции познавательной деятельности // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогіка, 1986. - № 1. - С. 26-30.

Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. - М.: Педагогика. - 1984. - 112 с.

Зарецкий В.К., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивно-личностный аспект формирования решения творческих задач // Вопросы психологии. - 1980. - № 5. - С. 112-117.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 74-123.

Кулюткин Ю.Н. Рефлексивная регуляция мыслительных действий // Психологические исследования интелектуальной деятельности / Под ред. О.К.Тихомирова. -М.: Изд. Моск. гос. ун-та, 1979. - 232 с.

Ладенко И.С., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Формирование творческого мышления и культивирование рефлексии: Препр./ АН СССР. ИИФИФ СО. - Новосибирск, 1990. - 65 с.

Лепский В.Е., Задорожнюк И.Е. Рефлексивные процессы и новое качество управленческих решений // Психологический журнал. - 2001. - Т.12, № 4. - С. 122-127.

Модульно-розвивальна система: сощ-ально-культурний змшт навчальних модул1в. Фундаментальний експеримент у СШ № 80 м. Дншропетровська // Рщна школа (спецвипуск). - 1998. - № 10. - 80 с.

Романко В.Е. Исследование особенностей рефлексивного контроля. - Сообщение 2. Условия формирования рефлексивного контроля в структуре учебной деятельности младших школьников // Новые исследования в психологии. - М.: Педагопка, 1983. - № 1.- С. 52-56.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагопка, 1976. - 416 с.

Семенов И.Н. Психология рефлексии в научном творчестве С.Л.Рубинштейна // Психологический журнал. - 1989. - Т. 10, № 4. - С. 67-74.

Семенов И.Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач.-М.: НИИОПП АПН СССР, 1990. - 215 с.

Семенов И.Н., Зарецкий В.К., Степанов С.Ю. Продуктивность рефлексии при дискурсионном решении задач // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика, 1979. - № 2. - С. 7-12.

Словарь практического психолога / Сост. Головин С.Ю. - Минск-М.: Харвест, АСТ. - 2001. - 800 с.

Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Проблемы формирования типов рефлексии в решении творческих задач // Вопросы психологии. - 1982. - № 1. - С.99-104.

Фурман А.В. Теор1я освиньо! дяльносп як метасистема / / Психолопя i сусшльство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 21-58.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення.- К.: Правда Ярославичiв, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Проблемш ситуаци в нав-чаннг - К.: Радянська школа, 1991. - 191 с.

Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопросы философии. - 1990. - № 7. - С.32-41.

Якиманская И.С. Развивающее обучение. - М.: Педагогика, 1979. - 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)