Формовияви девіантної поведінки у сучасних молодіжних субкультурах та їх соціально-психологічний аналіз

Андрій Гірняк, Галина Гірняк

Анотація


У статті досліджено соціально-психологічні передумови, причини і формопрояви делінквентної поведінки молодіжної субкультури ПВК «Редан» в умовах війни. Зокрема, виокремлено та рефлексивно обґрунтовано шість основних груп передумов і причин, які взаємопосилюють одна другу і мають кумулятивний ефект, а саме: 1) психосоціальні особливості цільової аудиторії (підліткова конфліктність, агресивність, протестність, деструктивне самоствердження тощо); 2) вивільнення/пониження психічного напруження, пов’язаного з відчуттям власної безпорадності та втрати контролю над ситуацією в умовах війни; 3) компенсаторні механізми примусової ізоляції, спричиненої пандемією COVID-19, повітряними тривогами, дистанційним (онлайн) навчанням, гаджетизацією та квазівзаємодією у соціальних мережах, сезонною (зимовою) гіпоактивністю тощо; 4) деструктивне заміщення фактично відсутніх в освіті та дозвіллі альтернативних просоціальних масових і колективних форм роботи (культурно-масових, спортивно-масових та ін.), котрі б максимально задовольняли соціальні потреби сучасної юні; 5) наслідування підлітками насильницьких патернів виховних впливів у сім’ї (вирішення суперечок ляпасами, підзатильниками, погрозами тощо) чи/та жорстоких симуляційно-віртуальних ігор в Інтернеті; 6) зовнішні проєктивні впливи, що стали своєрідними тригерами чи каталізаторами об’єктивно існуючих передумов масового формовияву делінквентної поведінки серед представників конкретної молодіжної субкультури.


Ключові слова


вік як психологічна категорія; молодіжна субкультура; девіація; делінквентна поведінка; соціалізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pobeda, N.O. (Eds.). (1999). Molodizhna subkultura [Youth subculture]. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Furman A., ’ Lytvyn A. (2011). Subkultura [Subculture]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 187-192 [in Ukrainian].

Koval Olena (2023). PVK «Redan»: khto vony ta chym zahrozhuiut ukrainskym pidlitkam? [PМC “Redan”: who are they and what do they threaten Ukrainian teenagers?]. Osvitoriia – Osvitoria. Retrieved from http://bit.ly/3mocyVZ [in Ukrainian].

Varenyk N. (2023). U Lvovi y inshykh mistakh sered pidlitkiv shyrytsia rukh «REDAN». Shcho pro noho vidomo? [The REDAN movement is spreading among teenagers in Lviv and other cities. What is known about him?]. Tvoie misto – Your city. Retrieved from http://bit.ly/3JdtqHM [in Ukrainian].

Hirniak A.N. (2020). Psykholohichni osoblyvosti osvitnoi vzaiemodii osib z riznymy subiektnymy kharakterystykamy [Psychological features of educational interaction of persons with different subject characteristics]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological journal, 3, Vols. 6, 45-55 [in Ukrainian].

Hirniak A.N. (2020). Rivni mizhsubiektnoi osvitnoi vzaiemodii ta yikh psykholohichnyi analiz [Levels of intersubjective educational interaction and their psychological analysis]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological journal, 8, Vols. 6, 109-118 [in Ukrainian].

Vseukrainska terenova hra «Zvytiaha» [All-Ukrainian field game “Zvytyaga”]. Natsionalnyi alians – National Alliance. Retrieved from http://bit.ly/3Yj583A [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.01.199

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)