Безпечна школа як трансфер психічного здоров’я здобувача освіти

Ольга Флярковська

Анотація


У контексті нових завдань, що постали перед національною освітою, гострою є проблема збереження психічного здоров’я здобувачів освіти та обґрунтування психолого-педагогічних засад організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток здорової дитини шляхом створення належних умов зміцнення її психофізичного здоров’я. Мовиться про часопростір закладу освіти, який прискорює формування фізично, соціально і психічно  здорової особистості, котра вміє навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися і конструктивно діяти в багатокультурному довкіллі. Охарактеризовано пріоритети освітнього процесу в сучасній українській школі. Доведено, що створення соціально безпечного простору відбувається тоді, коли здобувачі освіти вміють правильно поводитись у проблемних і критичних ситуаціях, які загрожують життю, честі та гідності їх особистості й одночасно здатні надавати компетентну допомогу собі та іншим. Аргументовано, що конструктивне перезавантаження освіти пов’язано із впровадженням алгоритму профілактичної та психорозвиткової діяльності педагогічних працівників, що передбачає зміну акцентів та пріоритетів із процесу на результат з використанням ними найефективніших методів і засобів практичної психології та соціальної роботи. Зазначено, що таке перезавантаження має відбуватися психологічно коректно, поетапно і поступово, з відповідними роз’ясненнями та інструкціями. Підкреслено, що визначальну роль у збереженні психічного здоров’я здобувачів освіти відіграє психологічна служба закладу освіти, котра покликана навчити вихованців найголовнішому: як жити у мирі із самим собою та з іншими, як вступати у стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення.


Ключові слова


психічне здоров’я; збереження психічного здоров’я; здобувач освіти; безпечне довкілля; психолого-педагогічні засади; організація освітнього процесу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: монографія. Київ : Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2000. 302 с.

Болтівець С.І. Апаратурно-психологічна об’єктивізація індикаторів психічного здоров’я. Психічне здоров’я. 2017. № 3(52). С. 62–67.

Маслоу А. Психология бытия: пер. англ. Москва : “Рефл-бук”, Киев : “Ваклер”, 1997. 303 с.

Поташнюк Р.З. Психогігієна: навч. посіб. Луцьк : Надстря, 2000. 62 с.

Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Москва: ВЕЧЕ, 2003. Т.1. С. 591.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори в 5 т. Київ: Рад. школа, 1976. Т3. С. 7 –279.

Шапарь В.Б. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. Харків: Прапор, 2009. 672 с.

Закон України про освіту від 05.09. 2017р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 19.01.2019. URL: http://zakon3.rada.govua/laws/show/2145-19 (дата звернення 22.02.2019).

Положення про психологічну службу у системі освіти України від 22.05.2018р. № 509. Дата оновлення: 22.05.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 (дата звернення 22.02.2019).

“Нова українська школа”: концептуальні засади реформування середньої школи URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 22.02.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.01.109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)