Редакційна політика

Галузь та проблематика

Проблеми суспільствотворення

Фундатори українотворення

Фундаментальні дослідження

Методологія як сфера миследіяльності

Теоретична психологія

Історія психології

Психософія

Освітологія

Теорія і технології соціальної роботи

Соціальна психологія

Аксіопсихологія

Психологія економічного життя

Експериментальна психологія

Психодидактика

Психологічна практика

Програмово-методичний інструментарій

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі полані статті рецензуються двома рецензентами – докторами наук з числа редакційної ради і редакційної колегії – у термін від трьох днів до 6 місяців. Після проходження рецензування головний редактор приймає рішення про допуск чи недопуск публікації в номер. Можливе повернення статті автору на доопрацювання. Терміни опублікування надісланих статей - від 6 місяців до 2 років, залежно від черги і актуальності.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить чотири рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.