Editorial Board

Chairman of editorial council:
Krysovatyy Andriy (Professor, Doctor of Economics, West Ukrainian National University)

Editor:
Furman Anatoliy V. (Professor, Doctor of Psychology, West Ukrainian National University)

Co-editors:
Boltivets Serhiy (Professor, Doctor of Psychology, Ukrainian Society of Hypnosis),
Furman Oksana (Professor, Doctor of Psychology, West Ukrainian National University)

Executive editor:
Moskal Yuriy (Ternopil national economic university)


Kalamazh Ruslana (Professor, Doctor of Psychology, The National University of Ostroh Academy)

Karpenko Zinoviya (Professor, Doctor of Psychology, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)

Maksymenko Yuriy (Professor, Doctor of Psychology, South Ukrainian national pedagogical university named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky)

Moskalets Viktor (Professor, Doctor of Psychology, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)

Panok Vitalii (Professor, Doctor of Psychology, Ukrainian Scientific-Methodological Center for Practical Psychology and Social Work)

Polunin Oleksiy (Professor, Doctor of Psychology, Kyiv National University of Trade and Economics)

Savchyn Myroslav (Professor, Doctor of Psychology, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University)

Sannikova Olha (Professor, Doctor of Psychology, South Ukrainian national pedagogical university named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky)

Tatenko Vitaliy (Professor, Doctor of Psychology, Institute of social and political psychology of NAPN of Ukraine)

Tomchuk Mykhaylo (Professor, Doctor of Psychology, Vinnytsia academy of continuous education)

Furman Anatolii A. (Professor, Doctor of Psychology, South Ukrainian national pedagogical university named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky)

Shandruk Serhiy (Professor, Doctor of Psychology, West Ukrainian National University)

Shevchenko Nataliya (Professor, Doctor of Psychology, Zaporozhzhia national university)

Shcherban Tetiana (Professor, Doctor of Psychology, Mukachevo state university)

Yatsenko Tamara (Professor, Doctor of Psychology, Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University)

Viera Bačová (Professor, Doctor of Psychology, Institute of experimental psychology of AS Slovakia)

Guseltseva Marina (Professor, Doctor of Psychology, Psychological institute RAO, Russian Federation)

Kluwe Rayner H. (Professor, Doctor of Psychology, Hamburg university, Germany)

Racu Igor (Professor, Doctor of Psychology, Ion Creanga State Pedagogical University of Chisinau, Moldova)

Tratch Roman (Professor, Doctor of Psychology, American psychological association, USA)

 

Editorial council: Andriy Krysovatyy (chairman), Ivan Danyliuk, Mykola Slyusarevskyy (deputy chairmen), Vil Bakirov, Yuriy Kuznetsov, Ihor Pasichnyk, Viktor Rybachenko, Oleksiy Chebikin, Yuriy Yakovenko